386/2017 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιλίου

386/2017 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιλίου