468/2017 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Γ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου

468/2017 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Γ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου