353/2013 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος για τη στέγαση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου (Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων)

353/2013 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος για τη στέγαση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου (Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων)