099/2019 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Ε΄Κ.Α.Π.Η Δήμου Ιλίου»

099/2019 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Ε΄Κ.Α.Π.Η Δήμου Ιλίου»