Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων»

ade2462010.pdfa