Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής για τον «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής για τον «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής για τον «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»

ade3422010.pdfa