Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την « Προμήθεια απορροφητικής σκούπας»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την « Προμήθεια απορροφητικής σκούπας»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την « Προμήθεια απορροφητικής σκούπας»

ade3782010.pdfa