Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την « Προμήθεια 150 κάδων απορριμμάτων»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την « Προμήθεια 150 κάδων απορριμμάτων»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την « Προμήθεια 150 κάδων απορριμμάτων»

ade3792010.pdfa