Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

ade2132010.pdfa