048/2014 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου 2014»

048/2014 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου 2014»