031/2014 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/13»

031/2014 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/13»