101/2019 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων και αφισών για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές και για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

101/2019 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων και αφισών για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές και για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Τελευταία Νέα

101/2019 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων και αφισών για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές και για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»