Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την “Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την “Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013