124/2017 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α »

124/2017 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α »