194/2017 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»

194/2017 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»