046/2010 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΣΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται επί των οδών ΛΕΟΝΤΙΟΥ & ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ – Ο.Τ. 606 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

046/2010 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΣΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται επί των οδών ΛΕΟΝΤΙΟΥ & ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ – Ο.Τ. 606 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΣΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  που βρίσκεται επί των οδών ΛΕΟΝΤΙΟΥ & ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ – Ο.Τ. 606 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

ads0462010.pdfa