067/2010 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΟΥΣΗ που βρίσκεται επί των οδών ΝΑΥΣΙΚΑΣ & ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ – Ο.Τ. 2102 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

067/2010 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΟΥΣΗ που βρίσκεται επί των οδών ΝΑΥΣΙΚΑΣ & ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ – Ο.Τ. 2102 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΟΥΣΗ που βρίσκεται επί των οδών ΝΑΥΣΙΚΑΣ & ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ – Ο.Τ. 2102 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ads0672010.pdfa

067/2010 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΟΥΣΗ που βρίσκεται επί των οδών ΝΑΥΣΙΚΑΣ & ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ – Ο.Τ. 2102 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ