183/2019 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗΣ, ΤΖΕΡΕΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΤΖΕΡΕΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ και ΤΖΕΡΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ που βρίσκεται επί της οδού ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 – Ο.Τ. 2110 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ