438/2013 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α3/10

438/2013 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α3/10