383/2010 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε2/08

383/2010 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε2/08

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε2/08

ads3832010.pdfa