303/2017 – Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με Κ.Α. 010216 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2208 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

303/2017 – Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με Κ.Α. 010216 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2208 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a