303/2017 – Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με Κ.Α. 010216 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2208 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

303/2017 – Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με Κ.Α. 010216 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2208 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ