475/2017 – Έγκριση συμμετοχής και δαπάνη μετακίνησης της προϊσταμένης Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιστιστικής Κληρονομιάς, που θα διεξαχθεί στις 1-3/12/2017 στο Βόλο

475/2017 – Έγκριση συμμετοχής και δαπάνη μετακίνησης της προϊσταμένης Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιστιστικής Κληρονομιάς, που θα διεξαχθεί στις 1-3/12/2017 στο Βόλο

475/2017 – Έγκριση συμμετοχής και δαπάνη μετακίνησης της προϊσταμένης Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιστιστικής Κληρονομιάς, που θα διεξαχθεί στις 1-3/12/2017 στο Βόλο