252/2017 – Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)

252/2017 – Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)