Έγκριση σύμφωνης γνώμης για τον κανονισμό λειτουργίας του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου.