Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π. ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ

Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π. ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ