Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π. ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ