Έγκριση ταμιακού απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π. «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου»

Έγκριση ταμιακού απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π. «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου»

Έγκριση ταμιακού απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π. «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου»

ADSDHKEPA2442012.pdfa