Έγκριση ταμιακού απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π. «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου»

Έγκριση ταμιακού απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π. «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου»

Έγκριση ταμιακού απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π. «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου»

adsdhkepa172011.pdfa