Έγκριση ταμιακών απολογισμών εσόδων – εξόδων του Πολιτιστικού Κέντρου οικονομικού έτους 2009.

Έγκριση ταμιακών απολογισμών εσόδων – εξόδων του Πολιτιστικού Κέντρου οικονομικού έτους 2009.

Έγκριση ταμιακών απολογισμών εσόδων – εξόδων του Πολιτιστικού Κέντρου οικονομικού έτους 2009.

adspk1102010.pdfa