161/2014 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις Δημοτικές Περιφερειακές και Ευρωεκλογές 2014»