072/2017 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ,καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

072/2017 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ,καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»