164/2014 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την λειτουργία του θερινού δημοτικού κινηματογράφου

164/2014 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την λειτουργία του θερινού δημοτικού κινηματογράφου