123/2017 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και της Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»

123/2017 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και της Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»