066/2014 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τεχνικών προδιαγραφών της ενοικίασης παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις