170/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης που αφορά «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις τριμήνου Μαΐου – Ιουνίου –Ιουλίου 2015»

170/2015 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης που αφορά «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις τριμήνου Μαΐου – Ιουνίου –Ιουλίου 2015»