038/2013 – Έγκριση της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την απευθείας ανάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 240Α/12-12-2012

038/2013 – Έγκριση της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την απευθείας ανάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 240Α/12-12-2012