Έγκριση της εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου για το έτος 2011.

Έγκριση της εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου για το έτος 2011.

Έγκριση της εισηγητικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου για το έτος 2011.

adsdhkepa012011.pdfa