251/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 221/2019 ΑΟΕ που αφορά στη διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά του Δήμου Ιλίου λόγω παραγραφής τους