257/2010 – Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου οικονομικού έτους 2009

257/2010 – Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου οικονομικού έτους 2009

Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου οικονομικού έτους 2009

ADS2572010.pdfa