197/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 12ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

197/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 12ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 12ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads197.pdfa