206/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

206/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads206.pdfa