206/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008