188/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

188/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads188.pdfa