214/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

214/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads214.pdfa