189/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

189/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads189.pdfa