217/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

217/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 11ου  Δημοτικού Σχολείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads217.pdfa