218/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

218/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 12ου  Δημοτικού Σχολείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads218.pdfa