190/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 3ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

190/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 3ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 3ου Νηπιαγωγείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads190.pdfa