237/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 10ου Γυμνασίου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

237/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 10ου Γυμνασίου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 10ου Γυμνασίου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads237.pdfa