240/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Ενιαίου Λυκείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

240/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Ενιαίου Λυκείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Ενιαίου Λυκείου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads240.pdfa