242/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 4ου Ενιαίου Λυκείου & 7ου Γυμνασίου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

242/2009 – Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 4ου Ενιαίου Λυκείου & 7ου Γυμνασίου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 4ου Ενιαίου Λυκείου & 7ου Γυμνασίου Ιλίου οικονομικού έτους 2008

ads242.pdfa